Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 10 ’22

Aantal merels keldert en niemand weet hoe dat komt — Vroegste zanger legt het loodje

De merel is uitgeroepen tot Vogel van het Jaar 2022 en dat is niet zonder reden; er zijn er steeds minder van. Hoe een succesverhaal een zorgenkindje werd.

Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming kan het ochtenddeuntje moeiteloos nadoen. ,,Udeli-du-…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Saskia van Westhreenen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden