Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Carel Verhoef for Het Parool
Jul 24 ’18

Historie: Musserts imitatie verheerlijkt foute ideologie — NSB-muur is nep, niks monument

De aanwijzing van de Muur van Mussert in Lunteren tot Rijksmonument is slecht gemotiveerd en dus roept Carel Verhoef tegenstanders op om in beroep te gaan.

Brieven van de gemeente Ede, Heemschut Gelderland en een groep historici en kunstenaars gebruik…

auteur

Get notified of new articles from this auteur