Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert Felix for De Stentor
May 09 ’19

bökkers Mölle — Rock bij de mölle in Olst

Bökkers Mölle in Olstheeft een nieuwe eigenaar en dat wordt gevierd. Met rondleidingen op zaterdag en muziek op zondag.

Stichting IJssellandschap viert haar aankoop van de Bökkers Mölle in Olst zaterdag met een feestelijke opening op open molendag. Te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Bert Felix

Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor, de Gelderlander