Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Albert Heringa for Trouw
Jan 30 ’20

Bij voltooid leven wil je niet afhankelijk zijn van artsen

De vraag hoeveel ouderen een doodswens hebben, is niet zo relevant. Ook een minderheid met de wens om weloverwogen over het eigen leven te kunnen beschikken, doet ertoe, meent Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding.

Vandaag ver…

auteur

Get notified of new articles from this auteur