Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rob Schouten for Trouw
Aug 28 ’21

roman — Het zal toch niet waar zijn?

De nieuwe verhalenbundel van Kees 't Hart speelt met het schijnbaar autobiografische.

Er bestaat in het Duits een woord skurril (in het Nederlands zelden gebruikt, skurriel) dat iets als 'grotesk' betekent maar ook met iets van 'ongrijpbaar' erin. Wel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur