Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alex Boogers for Dagblad van het Noorden
Sep 20 ’18

Breng het boek naar de leerling

Op middelbare scholen is lezen vaak het stiefkindje. Dat is zonde: ‘In zijn beste vorm schept literatuur-onderwijs kritische, onafhankelijke en creatieve denkers.’

In het eerste jaar van mijn vaderschap bezocht ik met mijn vrouw en zoontje regelmatig …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Alex Boogers

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Zin Magazine, nrc.next