Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Oct 13 ’21

‘Sommige van De Pauws typetjes bevatten waarheid. Dat maakt hem menselijk, niet minder strafbaar”

Het Openbaar Ministerie vroeg woensdagavond de rechtbank om tv-maker Bart De Pauw te veroordelen tot een jaar cel met uitstel, tenzij hij donderdag plots schuldinzicht toont. Volgens de procureur blijken sommige van zijn typetjes waarheid te bevatten…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Eline Bergmans

De Morgen, De Telegraaf, Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad