Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Pol Van Camp for DeWereldMorgen
Aug 06 ’19

Kenmerken van gemeenten waar het Vlaams Belang sterkst vooruit gaat.

Socioloog Jan Hertogen heeft weer prachtig werk geleverd met zijn statistieken.

– Wonen mensen, die meer dan elders, gebruik maken van de Sociale Zekerheid, in regio’s waar het Vlaams Belang zich op 26/05/2019 heeft versterkt? Ja dus. – Welke samenhan…

auteur

Get notified of new articles from this auteur