Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Alan Levinovitz for de Volkskrant
Mar 01 ’19

Amerikaanse theoloog Alan Levinovitz waarschuwt: ruil het voedselprediken in voor luisteren

Bij het prediken van ‘natuurlijk eten’ ligt fanatisme op de loer, waarschuwt de Amerikaanse theoloog Alan Levinovitz. Beter dan met voedselgeboden te komen, is het de dialoog aan te gaan met ‘andersetenden’.

Onlangs had ik de mazzel dat mijn vliegtick…

auteur

Get notified of new articles from this auteur