Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sarah Zielinski for National Geographic
Aug 01 ’18

Wat doen wilde dieren bij natuurbranden?

Wanneer grote natuurbranden uitgestrekte gebieden in de as leggen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor bepaalde soorten dieren, hoewel sommige weten te ontsnappen. Maar voor andere soorten kan het zelfs gunstig zijnwoensdag 1 augustus 2018

Er woeden…

auteur

Get notified of new articles from this auteur