Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jun 25 ’22

Ingezoomd: hoe Oekraïne in verzet komt achter vijandelijke linies

In door Rusland bezette gebieden zorgen Oekraïense verzetsstrijders ervoor dat het Russische leger niet op zijn lauweren kan rusten. Ook worden 'collaborateurs' aangevallen of zelfs omgebracht.

Dat melden onderzoekers, overheden en is te zien op beeld…

We found this article at: