Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom van den Oetelaar for Omroep Brabant
Feb 18 ’21

Mirthe studeert en woont samen met ouderen met dementie: 'Dit vergeet ik nooit meer'

Xander, Mirthe en nog acht jonge studenten wonen sinds kort in Tilburg samen met ouderen met dementie. Woonzorgcentrum De Kievitshorst gaat eind dit jaar tegen de vlakte, dus er staat veel leeg. De jongeren wonen voor een vriendenprijs in een vleugel…

auteur

Get notified of new articles from this auteur