Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arnout le Clercq for de Volkskrant
Sep 17 ’21

Het gevecht aan de grenzen van Europa — Klemgezet aan de Franse kust en in de oerbossen van Polen (2)

De 'Jungle van Calais' mag dan jaren terug zijn ontmanteld, dat wil niet zeggen dat de stroom vluchtelingen die vanuit Frankrijk de sprong naar Groot-Brittannië wil maken, is opgedroogd. Ook aan de oostgrens van Europa, in Polen, zoeken migranten hun…

auteur

Get notified of new articles from this auteur