Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stijn Fens for Trouw
Jan 08 ’22

Geduldig wachten op nieuwe Tutu's, troosters van wereldformaat

Het nieuwe jaar is nog jong, maar misschien heb ik het beste interview van 2022 al gelezen. Deze week sprak de Volkskrant met Tom Schollaart, 9 jaar oud. Hij woont in Pijnacker-Zuid met zijn broertje Sam en zijn ouders. Tom speelt saxofoon en heeft t…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stijn Fens

De Morgen, De Ondernemer, HLN, Het Parool