Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 16 ’21

Zeewolde beslist over omstreden datacentrum van 166 hectare in de polder

Onder zware druk beslissen 19 raadsleden uit Zeewolde donderdag over de komst van een groot en omstreden datacentrum in de polder.

Het is een avond die raadslid Erik van de Beld (ChristenUnie) niet snel zal vergeten. Op 19 december 2019 - hij weet de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stefan Keukenkamp

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden