Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Mar 17 ’21

Limburg kiest voor chauvinisme: ’Gewone mensen stemmen op ozze Geert’

VENLO - In de ooit beruchte achterstandswijk Genooi in Venlo, inmiddels aanzienlijk opgeknapt, klinkt het stemgeluid als vanouds: een tikje chauvinistisch. In gemeenschapshuis de Witte Kerk spreken kiezers zich uit tegen verloedering en armoede. „Gee…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Nico Fassotte

De Limburger, De Telegraaf, Het belang van Limburg