Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bert Voskuil for Nieuwe Revu
Oct 02 ’19

REMBRANDT, FRANS HALS EN KLAAS BRUINSMA — VOORPUBLICATIE VERFSTREKEN

Bert Voskuil is gek op kunst, maar wil beslist geen kunstkenner genoemd worden. Hij verzamelde jarenlang de sterkste, maar altijd ware verhalen uit de schilderkunst. Die zijn nu onder de naam Verfstreken in boekvorm verschenen. Een voorpublicatie. We…

auteur

Get notified of new articles from this auteur