Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 16 ’20

Nextgen game consoles: Sony PlayStation 5 versus Microsoft Xbox Series X

Twee nieuwe game consoles in dezelfde maand, dat vraagt om een vergelijk. Klaarblijkelijk zien Sony en Microsoft de concurrentie met elkaar en niet met Nintendo. Als je alleen al naar de specificaties en de introductie-games kijkt, zie je een andere …

auteur

Get notified of new articles from this auteur