Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 21 ’22

Meat Loaf: de zwaarste jongen uit de popmuziek

Marvin Lee Aday, die we allemaal kennen als de imposante rockzanger Meat Loaf, is op 74-jarige leeftijd overleden. De zanger overleed gisteravond in het bijzijn van zijn vrouw Deborah. De doodsoorzaak is niet bekend, maar hij kampte al jaren met gezo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Thomas Snoeijs

BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, OOR