Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Barbara van Beukering for de Volkskrant
Feb 03 ’21

‘Erika is nooit bang geweest voor de dood’

Tuurlijk, dood gaan we allemaal. Maar afscheid­nemen kan op veel manieren. Hoe je het doet, maakt nogal wat uit. In deze serie spreekt ­Barbara van Beukering ­nabestaanden over het stervensproces van hun dierbaren.

Erika Arps (55, docent aan de Hogesc…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Barbara van Beukering

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor, Eindhovens Dagblad