Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 23 ’17

Heel Holland ver ouwt... — Klus-manie

De economie groeit, de huizenmarkt draait weer op volle toeren en de consument geeft eindelijk weer geld uit. Geen wonder dat het aantal verbouwingen fors toeneemt. Het zijn gouden tijden voor bouwvakkers, die de vraag nauwelijks aan kunnen. En dan z…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs