Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Apr 29 ’21

'Je gaat de zee pas waarderen als je uit Zeeland weggaat'

Op haar achttiende vertrok Ilona Schoonaard (50) uit Zierikzee om te gaan studeren in Tilburg. Na wat omwegen via Utrecht en Haarlem, woont ze al ruim vijftien jaar met haar gezin in Den Bosch waar ze genieten van de Brabantse gemoedelijkheid.

EEns ee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor