Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sjoerd Zwart for De Stentor
Apr 17 ’21

Twijfelen over het coronavaccin kost meer levens

Na het AstraZeneca-vaccin blijkt ook het Janssen-vaccin in enkele gevallen tot een ernstige vorm van trombose te leiden. Wat is nu wijsheid? ,,Ik maak me boos op onze bestuurders, die kortzichtig roepen: 'veiligheid voor alles''', zegt arts Sjoerd Zw…

auteur

Get notified of new articles from this auteur