Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Oosterbaan for EenVandaag
Jun 01 ’19

Deze 4 vrouwen leven met de verwoestende impact van een onopgeloste moord

In Nederland zijn 1774 moordzaken na intensief en vaak langdurig onderzoek nog altijd onopgelost. Dat laat diepe sporen na in het leven van de nabestaanden.

Vandaag wordt in Almere een stille tocht georganiseerd voor de slachtoffers van onopgeloste mo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur