Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Toon Mesman for Tubantia
Jul 06 ’18

HUISHOUDELIJKE HULP — Met de stopwatch in de keuken van een bejaarde

Een alleenstaande Enschedeër van 75 behoeft hulp. Die krijgt hij, maar volgens hem is het niet genoeg. Er zou een half uur in de week bij moeten, zodat de huishoudelijke hulp het huisje op orde krijgt. De zorgaanbieder wil de extra tijd niet vergoede…

auteur

Get notified of new articles from this auteur