Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sadettin Kirmiziyüz for De Groene Amsterdammer
Aug 28 ’17

Na maanden lopen door de hitte was dit waar de Kinderkruistocht eindigde

Het eindpunt nadert. Adam en ik zitten weer in de auto, hij heeft een zwembroekje en waterschoentjes aan en speelt met zijn zwembandjes. Achter in de auto een koelbox en strandspullen. We zijn op weg naar Marseille en ik heb me voorgenomen om er een …

auteur

Get notified of new articles from this auteur