Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Menkhorst for Trouw
Jun 05 ’21

Trots op je lijf, je huisdier of je eigen zaak: ‘Ik mag mezelf best een schouderklopje geven’

Hoe kan trots eruitzien? Boźena Leszczyńska is trots op haar rashonden, Samuel van Keeken op zijn lichaam en Karin Looijesteijn op haar werk als bloemist. Fotograaf Martijn Gijsbertsen legde hun trots vast.

‘Mijn drie honden zijn mijn leven’

Boźena Leszczyńska (24) heeft drie rashonden (v.l.…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roos Menkhorst

De Groene Amsterdammer, De Ondernemer, Het Parool, Investico