Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jul 18 ’18

zomer 2018 Stilteplek — Wat is de favoriete hangplek van ?

De naam Stille Strand prikkelt de rustzoeker. Toch hoor je op deze plek continu auto's voorbijrazen over de Weg naar de Val, richting de Zeelandbrug. Een stuk verderop langs de Gouweveerse Zeedijk daalt de kalmte neer.

I n de eerste bocht op de Gouwev…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Mariska den Hartog

AD, Brabants Dagblad, De Ondernemer, De Stentor