Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roos Oosterbaan for EenVandaag
Apr 08 ’19

Henk (73) leeft nog altijd met de gevolgen van zijn tijd in een jeugdinstelling

Henk van Kalken zou als 9-jarige jongen in een kindertehuis beter af zijn dan thuis, maar hij werd er seksueel misbruikt, geslagen en vernederd. Het werkte door in de rest van zijn leven. "Het kostte me drie huwelijken en het contact met mijn kindere…

auteur

Get notified of new articles from this auteur