Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Timo Nijssen for de Volkskrant
May 25 ’21

Gadgetdesk - Test: Jolly James Tafellamp — In 't zonnetje

De 'biodynamische' lampen van Sparkcel bootsen het ritme van natuurlijk daglicht na. Prettig werken, maar prijzig.

Hoe meer buiten de deur werken een schim uit het verleden werd, hoe meer we onze thuiswerkplek hebben gepimpt met kantoorspullen. Een ex…

auteur

Get notified of new articles from this auteur