Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roosje van der Kamp for Het Parool
Dec 15 ’21

The Lost Daughter, het regiedebuut van Maggie Gyllenhaal, gaat over de ondraaglijke verantwoordelijkheid van het moederschap

Het zorgvuldige regiedebuut van Maggie Gyllenhaal is een intiem portret van Leda, die herinnerd wordt aan haar complexe moederschap wanneer ze een jonge moeder met haar dochter op het strand ziet.

The Lost Daughter heeft iets weg van een ouroboros, he…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Roosje van der Kamp

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant