Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Nov 20 ’21

Van de Grand Canyon van België tot het futuristische wijnbergeiland in Luxemburg. Deze 3 natuurparken zijn echt het ontdekken waard

Het herfstseizoen is volop aan de gang. Wandelschoenen worden aangetrokken, bospaden worden overrompeld en de warme choco’s vliegen over de toog. De herfst is dan ook het ideale moment om te genieten van de natuurpracht in onze omgeving. En die is er…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Valerie Wauters

7sur7, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden, HLN