Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan Hensels for De Limburger
Jan 05 ’22

Zorgen, maar ook bijval rond komst afvalbedrijf van RWE in Buggenum

De plannen van het Duitse energiebedrijf RWE om op bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum huishoudelijk afval te bewerken hebben tot onrust geleid. Maar er is ook bijval.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jan Hensels

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden