Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

S. Berden, A. Bone, L. de Brouwer for Eindhovens Dagblad
Sep 06 ’18

uitbreiding crosscircuit — Omwonenden willen af van overlast Eurocircuit

Kiest de raad van Valkenswaard binnenkort voor de inwoners en het milieu of voor uitbreiding van het Eurocircuit?

In Valkenswaard groeit de weerstand tegen de plannen van de gemeente voor motor- en rallycross op het Eurocircuit. Een overtuigd milieube…