Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tanja Dierckx for Knack
May 08 ’19

Met een blauwe PMD-zak kom ik een jaar toe

Mei Plasticvrij, het initiatief dat ons bewust wil maken van de immer groeiende afvalberg en de plastic soup in de oceanen, is bezig aan zijn tweede editie. Dit jaar zet de campagne in op hergebruik. Knack sprak met drie Vlamingen die resoluut zijn g…

auteur

Get notified of new articles from this auteur