Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roosmarijn Reijnoudt for Reformatorisch Dagblad
Jul 09 ’21

Vuurtoren Breskens: icoon aan de Westerschelde

De vuurtoren van Breskens uit 1868 is de oudste nog bestaande gietijzeren toren van Nederland. Met zijn zwart-witte strepen is hij een van de meest beeldbepalende gebouwen in West-Zeeuws-Vlaanderen.

auteur

Get notified of new articles from this auteur