Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 08 ’21

Ma Neza vertelt haar verhaal met poëzie en muziek

boulevardDEN BOSCH - Lisette Ma Neza ziet zichzelf als verteller. In de zoektocht naar haar identiteit is haar taal poëtisch en muzikaal. Haar woorden zijn trefzeker en vol emotie.

De woordkunstenaar en performer Ma Neza past niet zo goed in een hokje…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Henk Langenhuijsen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, de Gelderlander