Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ab Borg for Dagblad van het Noorden
Jan 29 ’19

Ga als landsdeel voor Zuiderzeelijn

Het Noorden heeft een snelle Zuiderzeelijn nodig. Een goede infrastructuur is een voorwaarde voor economische bloei en vooruitgang. Vasthoudende politici wacht eeuwige roem.

Je kunt erop wachten: het verkeersinfarct dat A7 heet. In de drie decennia wa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur