Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Adriaan Hoogendoorn for Dagblad van het Noorden
Apr 17 ’19

Opgaven gaan Midden- Groningen te boven

Door herindeling is Midden-Groningen uitgegroeid tot een middelgrote gemeente. De ambities worden beperkt door een opeenhoping van maatschappelijke problemen.

Drie gemeenten Hoogezand Sappemeer, Menterwolde en Slochteren zijn op 1 januari 2018 samenge…

auteur

Get notified of new articles from this auteur