Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan 28 ’20

"We hebben lot van andere diersoorten en planeet in onze handen": bekijk hier het exclusieve interview met Yuval Harari

De Israëlische geschiedenisprofessor Yuval Harari gaf gisteren een lezing in een uitverkochte Lotto Arena. Annelies Beck van "Terzake" kon hem strikken voor een exclusief interview.

"Onze leiders moeten focussen op de drie grootste uitdagingen voor de…

auteur

Get notified of new articles from this auteur