Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Feb 17 ’21

Dreigt er een tekort aan speelpleinanimatoren deze zomer? Minder kandidaten én minder opleidingen door corona

Zullen er komende zomervakantie wel voldoende nieuwe én goed opgeleide animatoren op de speelpleinen staan? Dat vraagt de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk zich af. Door de coronacrisis zijn er dit jaar de helft minder jongeren die het broodnodige brevet…