Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 29 ’21

De assistent van Navalny een deepfake? Nee, gewoon een slecht geschminkte grapjurk in badjas

Deepfake? Nee, toch een grappenmaker in een badjas. Zoveel is nu definitief duidelijk nadat 'Vovan en Lexus', het Russische duo dat een serie westerse politici voor gek heeft gezet, donderdag een filmpje van hun gesprek met Nederlandse parlementariër…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs