Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

André Grosemans for Het belang van Limburg
Feb 09 ’21

Toni Coppers brengt met ‘De moord op Arno Linter’ zijn eerste thriller van 2021 uit

Vandaag verschijnt De moord op Arno Linter van de herhaaldelijk bekroonde misdaadauteur Toni Coppers. Zoals steeds spanning genoeg, maar meer dan hij had gedacht blijkt achteraf ook de coronacrisis doorgedrongen in het boek.

We found this article at:

auteur

Get notified of new articles from this auteur

André Grosemans

Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het belang van Limburg