Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 29 ’21

Kees de Jager 1921-2021 — Een leven lang in de ban van de zon

Wetenschapsjournalist Govert Schilling noemde hem 'de beminnelijke nestor van de Nederlandse sterrenkunde'. Donderdag overleed Kees de Jager, op 100-jarige leeftijd, in Den Burg op Texel.

De Jager was een grootheid in zijn vakgebied. De geboren Texela…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Saskia van Westhreenen

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden