Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tijmen Schauwaert for BN DeStem
Feb 18 ’21

'Ik houd het hier wel vol op 10 vierkante meter' op kamers in coronatijd

Hoe is deze tijd voor jou?

,,Ik sta er heel positief in! Gek genoeg houd ik het wel vol op mijn 10 vierkante meter. Het helpt natuurlijk dat ik in een studentenhuis woon met een boel gezellige huisgenoten, zeker tijdens de avondklok. Maar daarnaast he…

auteur

Get notified of new articles from this auteur