Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ronald Laan for Adformatie
Feb 25 ’20

VAR is een no go-area voor voetbal, net als voor marketing

De nadelen van de VAR vertaalt naar learnings voor de marketeer: Creëer een slimme imperfectie in uw ervaring. Het zal groei opleveren!

In a country VAR VAR away

Met de storm die rond mijn huis brulde en de regen die neerkletterde, dacht ik bij mezelf:…

auteur

Get notified of new articles from this auteur