Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Jan Hensels for De Limburger
May 17 ’22

Oproep om af te zien van vuurwerk vanwege gevoeligheid voor vluchtelingen: provincie kan het niet verbieden

De provincie gaat organisatoren van vuurwerkshows de komende tijd erop wijzen dat vuurwerk gevoelig ligt bij onder meer Oekraïense vluchtelingen.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jan Hensels

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden