Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stephan ter Borg, Jop Eikelboom for de Volkskrant
Mar 06 ’20

De Speld - Jouw vaste prik voor Betrouwbaar Nieuws — De slechtste plekken om in quarantaine te zitten

Vanwege het coronavirus hebben mensen al vastgezeten op een cruise, in een hotel en in een ziekenhuis. Maar wat zijn de slechtst denkbare plekken om vast te zitten? Wij zetten ze op een rij!

Een huisfeest waar je niemand kent

Je bent naar een huisfeest gegaan waar je alleen d…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs