Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Andrea van Dael for BN DeStem
Feb 23 ’20

Veel trotse boeren in de optocht van De Kleuven in Biezenmortel

Met UitslagNatuurlijk kan het stikstofprobleem in de optocht van Kleuvendûrp, ofwel Biezenmortel, niet ontbreken. De 23 deelnemers gaven zaterdag allemaal hun eigen draai aan het motto ‘We pakke wir uît’. Op meerdere tractoren prijkte een A4-tje #tro…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Andrea van Dael

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer