Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas van Gelder for De Telegraaf
Jul 19 ’19

Brieven

Pensioenen

Als argument voor het korten van pensioenen wordt o.a. aangevoerd dat ook voor de komende generaties er genoeg pensioen moet zijn. Gaan we dus nu ook korten op salarissen en uitkeringen, zodat ook die in de toekomst uitbetaald kunnen worden…

auteur

Get notified of new articles from this auteur